Med 40 års erfarenhet i branchen...

Företaget har varit aktivt i 20 år och har varit stationerat i Nacka kommun en längre tid men sedan 2012 är stationerade i Järfälla kommun. Med en komplett verkstad för plåtslageri i Veddesta så kan vi ta oss an det flesta jobb.


Varför ni skall välja oss

40 års yrkeskunskap inom plåtslageri där takfalsning är specialitet. Allt som skorstensbeslag, vattenavrinning, takstegar och snörasskydd. Spiskåpor,fönsterbleck,skärmtak mm. Vi är i nuläget 10 st på företaget. Roland sköter företaget. Vi kommer gärna ut och räknar på en ev. omläggning av era tak.

Person 1

Lite info

Person 2

Lite info


Vi kommer gärna ut och räknar på en kostnadsfri offert.